İSTANBUL’DAKİ ADIYAMANLI HANIMLAR REFERANDUMA “EVET” DİYOR

Türkiye’nin demokratikleşme açısından büyük önem taşıyan referanduma sayılı günler kala Türkiye’nin en büyük kenti olan İstanbul’da büyük bir potansiyele sahip olan Adıyamanlı hanımlar 12 Eylülde yapılacak olan referandum için oyunun rengini şimdiden belli ederek “EVET” diyorlar.
     Adıyaman’ın İstanbul’daki en aktif sivil toplum örgütü olan Adıyamanlılar Vakfı Hanımlar Komisyonu daha önce eğitim ve demokratik açılımda olduğu gibi referandum sürecinde de bir araya gelerek durum değerlendirmesinde bulundular.

     Referandum ile ilişkin düşüncelerini dile getiren hanımlar, aydınlık yarınlar için herkesin özgürce yaşayabileceği ve her yönü ile geleceği parlak olan bir Türkiye arzuladıkları gerekçesiyle 12 Eylül’de yapılacak olan referandum için şimdiden karar verdiklerini belirterek, “EVET” demeye hazır olduğunu söylediler.

Hülya GÖKSU (Adıyamanlılar Vakfı Hanımlar Komisyon Başkanı)

1980 ANAYASASI VESAYETÇİ YÖNETİM ANLAYAYIŞININ SONA ERMESİ İÇİN “EVET” DİYECEĞİZ”
     Anayasa değişikliğinin oylanacağı 12 Eylüldeki referanduma neden “EVET” diyeceğime ilişkin dört ana başlıkla sıralayabilirim.
1-Kadınlar için büyük bir önem arz eden herkesin kanun önünde eşit olması, ailenin korunması ve çocuk haklarının yeniden korunması
2-HSYK ve Anayasa mahkemesi ile ilgili yapılan değişiklikler sonucu 1980 anayasası ile var olan vesayetçi yönetim anlayışının sona ermesi
3-Herkes, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki anayasal hak ve özgürlüklerden birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla ve kanun yollarının tüketilmiş olması şartıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilmesi yani kişisel olarak başvuru hakkının verilmesi
4- Cumhuriyet tarihinde ilk defa memurlara toplu sözleşme hakkının verilmesi vs.
      İşte bu değişiklikler ışığında referandumda “EVET” demeye kararlıyım. Bunlar yeterli mi? Elbette ki, yeterli değil, ancak ileride yapılacak daha kapsamlı bir Anayasa için bunu bir başlangıç olarak sayıyoruz. Kısacası Vatanımız, Milletimiz, ailemiz için çocuklarımız için daha yaşanılabilir bir ülke hazırlamak istiyorsak, dünyada küresel gelişmelere paralel olarak ülkemizin siyasi, kültürel, ekonomik vb. alanlarda söz sahibi olmasını istiyorsak bu referandumda “EVET” diyeceğiz.   

Canan BAYKURT: (Avukat) PAKET BİZİM İÇİN YETERSİZ DE OLSA OYUM “EVET” OLACAK
     Hükümetin referandum için hazırlamış olduğu paket eksik olabilir. Hatta toplumun ihtiyacını yeterli düzeyde cevap verilmemiş de olabilir. En büyük arzumuz Türkiye’yi en az 20-30 yıl geriye götüren ve Türkiye açısından son derece anlamsız oylan bu sabıkalı darbe Anayasasının komple değişmesiydi. Ancak her şeye rağmen bu paketi bir başlangıç sayarak geleceğe umutla bakmak adına oyumu kesinlikle “EVET” olarak kullanacağım.

Zeliha AKBAŞ: (Avukat) MİLLET İRADESİ’NİN EGEMEN KILINMASI İÇİN “EVET” DİYECEĞİM
12 Eylül 2010 tarihinde yapılacak olan referandum öncelikle çok önemli düzenlemeler getirmektedir. Tüm vatandaşlarımız o gün sandık başına giderek herkes kendi geleceği için oy kullanacak, kararını verecektir.
     Nasıl bir Türkiye’ de yaşamak istiyor çocuklarına nasıl bir Türkiye bırakmak istiyor. Üstünlerin Hukukumu yoksa Hukukun üstünlüğü nümü, kendi irade ve tercihlerinin mi yoksa dayatmalarımı? istiyor. Bu hususlara  ilişkin en doğru  kararını verecektir.
      Bu düzenleme Daha demokratik, daha şeffaf, daha özgür bir Türkiye için değişiklikler getirmektedir.
     Kısacası bu değişiklikler beraberinde Demokrasiyi, Özgürlüklerin, hakların genişlemesini, Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini, modern bir ülke, gelişmiş bir ülke, daha demokratik, daha özgür, daha adil bir ülke olmasını, Millet iradesinin Türkiye'ye egemen olmasını, kadın haklarının anayasal bir güvenceye kavuşması sağlayacak çok önemli değişiklikleri beraberinde getirmektedir.
     Anayasa değişikliği paketi, ülkemize, insanımıza terör sorunundan kurtulmak, daha demokrat ve özgür bir Türkiye'de yaşamak, insanı ve haklarını esas alan bir devleti var etmek gibi bir fırsat verecektir.
      Diğer bir yönden referandum yıllar yılı “halka rağmen halk için” felsefesiyle milletimize dayatılan cuntacı-militarist zihniyetten daha halkçı, daha demokrat ve millet değerlerine saygılı, eşit ve özgürlükçü demokratik bir yeni anayasaya geçişin en önemli adımı olacaktır.
      İşte bu nedenlerle Hayır demenin mümkün olmadığı bu durumda değişikliklerin farkında olan biri olarak bende referandumda “EVET” diyeceğim.                                                                   

Servet GÖZGÜ: (Emekli Memur, Hanımlar Komisyonu Kurucu Başkanı)
DAHA ÖZGÜR BİR TÜRKİYE İÇİN OYUMUZ “EVET” OLACAK

     30 yıldır Askerin hazırladığı bir anayasa ile idare ediliyoruz. Bir Türk vatandaşı olarak bunu asla içime sindiremiyorum. İnsanların insanca yaşadığı bir Türkiye’de yaşamak herkes gibi binimde en büyük hayalimdir.
      Hükümetin hazırlamış olduğu Anayasa paketinde Askere sivil yargı yolunun açılması ve özelikle bu ülkede darbe yapanlara yargı önünde hesap verme gibi bazı imkânların tanınmasından büyük onur duydum. Bu nedenle yargının bağımsız olduğu, daha özgür, daha demokrat ve daha sağlıklı bir anayasa paketi olduğunu düşünerek referandumda “EVET” demeye kararlıyım.

Dilek BAYHAN: (Ev Hanımı) DAHA DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE İÇİN “EVET” DİYECEĞİM
      Türkiye’de insanların insanca yasaması için referandumda “EVET” diyeceğiz. Daha demokrat bir ülke icin, kadınlara ve Çocuklarımıza layık-i vechiyle değer verebilen, demokrasi dışı bütün güçlere dur diyerek, zulme, adaletsizliğe, ötekileştirmeye, düşmanlaştırmaya dur demenin zamanı geldiği için “EVET” demeye hazırız.
      Daha da önemlisi; ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkararak dünyada parmakla gösterilebilen bir ülke olmak için,
Güçlünün değil, haklının el üstüne tutulduğu hukuk devleti olmak için ve üstünlerin hukuku yerine hukukun üstünlüğünü korumak için
Çocuklarımızın daha özgür, daha imrenilir, daha özenilir bir dünyada yaşaması icin 12 Eylül referandum seçiminde” EVET” diyeceğim.

Fatma AYDIN (Ev Hanımı) TÜRKİYE’NİN İSTİKRARI İÇİN “EVET” DİYECEĞİM
     Bu ülkede yanlış yapan her kim olursa olsun bunun bedelini ödemesi gerektiğini düşünüyorum. Uzun zamandır ulus üzerindeki var olan Askeri diktatörlüğün daha fazla devam etmesinden yana değilim. Her insanın rahatça duygularını dile getirebileceği, doğruya doğru yanlışa yanlış diyebilen bir siyasal yapının oluşması gerektiğine inanıyorum. Kavga ve gürültüden uzak, müreffeh bir Türkiye için deha da önemlisi istikrarlı bir Türkiye arzusu hayaliyle oyumu “EVET” olarak kullanacağım.  

Canan SONKAYA: (Öğrenci) GELECEĞİMİZ İÇİN “EVET” DİYECEĞİM
     AK Parti hükümetinin hazırlamış olduğu anayasa paketinin ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıdığına inanıyorum. 1980 yılında Askerin hazırladığı anayasa ile daha fazla geleceğimizi karartmaya hiç kimsenin hakkı yoktur.  21. Yüzyıla girdiğimiz bu zamanda her gün Televizyon ekranlarında “darbe” kelimelerin telaffuz edilmesi ülkemiz için büyük bir talihsizlik olarak değerlendiriyorum. Artık asker askerliğini, yargı yargılığını, siyasetçi ise siyasetçiliğini bilen bir Türkiye arzuluyoruz. Hiçbir siyasi, hiçbir kamu kuruluşun ve Sivil Toplum kuruluşların etkisi altında kalmadan kararlara özgürce karar verme mekanizmaya sahip tarafsız bir yargı en büyük arzumuz olmuştur. En önemlisi ise herkesin özgürce ve rahatça yaşayabileceği bir Türkiye için referandum seçiminde “EVET” diyeceğim. 

Son Eklenenler